KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7. Uluslararası Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu

2010 yılından itibaren Çorum bölgesindeki arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve Müze çalışmaları ile müzecilik faaliyetlerinin sunulduğu “Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu” bu yıl Uluslararası boyut kazanarak, 16-17 Aralık 2016 tarihlerinde Çorum Müzesi Konferans Salonunda yapılacaktır. 
Sempozyumda yerli ve yabancı bilim insanlar tarafından kazı, yüzey araştırması, arkeometri ve müze çalışmaları ile ilgili toplam 20 bildiri sunulacaktır. 

Çorumsempozyum01.JPG
Çorumsempozyum02.JPG