KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konservasyon ve Restorasyon Alanında Mesleki Yetkinlik ve Unvan Tanımları Çalıştayı

Genel Müdürlüğümüze bağlı Müze Müdürlükleri ile Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerinde görev yapmakta olan restoratör/konservatörlerin unvan tanımlarını yasal düzenlemelerle belirginleştirmek, bu meslek grubuna mensup uzmanların mesleki yeterliliklerini uluslararası boyutlara taşımak ve bu alanda istihdamın arttırılmasını sağlayabilmek için idari ve teknik açıdan yapılabilecekleri belirlemek amacıyla Ülkemizin de üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere restorasyon ve konservasyon alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı temsilcilerin katılımıyla 8-10 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul’da Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü koordinasyonunda “Konservasyon ve Restorasyon Alanında Mesleki Yetkinlik ve Unvan Tanımları Çalıştayı” düzenlenecektir.

Çalıştaya Genel Müdürlüğümüze bağlı Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlükleri ile Müze Müdürlüklerinde görev yapmakta olan 100’e yakın restoratörün yanı sıra ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), ECCO ( European Confederation of Conservator-Restorers Organisations), ENCORE (European Network for Conservation-Restoration Education), İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından yetkililer ile İtalya, Almanya, Kanada ve Yunanistan’dan uzmanlar katılacaktır.