KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Burdur Müzesi Eğitim Çalışmaları

Burdur Müzesinde, Bahçeşehir Okulları 3. ve 4. sınıflardan 64 öğrenci ile birlikte eğitim etkinliği gerçekleştirilmiştir.
Etkinlik kapsamında önce müzede sergilenen eserler hakkında genel bilgiler verilmiş, sonra öğrenci sayısı kadar hazırlanan eser fotoğraflarından birini seçmeleri ve müzede aramaları istenmiş, eserler bulunduktan sonra tüm öğrencilerle birlikte vitrinler dolaşılarak sırayla eserlerin işlevleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.
Çalışma sonunda öğrencilerin gördüklerini hatırlaması amacıyla, eserler ile günümüzdeki yeni biçimlerinin eşleştirileceği bir test çalışması yapılmıştır.


  • Burdurmüzeeğitim01.jpg
  • Burdurmüzeeğitim02.jpg
  • Burdurmüzeeğitim03.jpg
  • Burdurmüzeeğitim04.jpg