KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın Müzesi’nde " Müze Okul " Projesi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aydın Müzesi Müdürlüğü arasında imzalanan 2 yıl sürecek bir işbirliği protokolü kapsamında; Anasınıfı, ilkokul 1., 2., 3., 4. sınıf öğrencilerine ve öğretmenlerine yönelik, "çağdaş müzecilik anlayışı oluşturmak ve öğrencilerin müze kültürünü yaşayarak öğrenmelerini sağlamak" amacıyla bir ders saati müzede işlenerek öğretmen ve yöneticilere yönelik eğitici seminerler ile antik dönem giysi boyama çalışmaları, antik dönem oyuncakları, kazı havuzu, restorasyon atölyesi, mühür atölyesi, müze kavramı, müze kuralları, müze gezisi ve öykü yazma çalışmaları gibi değişik modül uygulamalarının olduğu eğitim çalışmaları gerçekleştirilecektir. Söz konusu proje, "Müze Öncesi Okulda, Müzede ve Müze Sonrası Okulda" yapılacak çalışmalar olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır.

Anılan proje kapsamında 33 okul ve 660 öğrenciye ulaşılması planlanmaktadır.

 Aydınmüzeeğitim01.jpg

  • Aydınmüzeeğitim02.jpg
  • Aydınmüzeeğitim03.jpg
  • Aydınmüzeeğitim04.jpg