KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Yatırımlarından Etkilenen Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Çalıştay Gerçekleştirildi

Bakanlığımızca hazırlıkları yürütülen Kültür Strateji Belgesinin alt yapısının oluşturulmasına katkıda bulunması amacıyla 22 Ağustos 2016 tarihinde Muğla İli, Milas İlçesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görevli uzman personelin, bilim adamlarının, müze uzmanlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla “Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen yatırım çalışmaları kapsamında ortaya çıkan kültür varlıklarının kurtarılması ve korunması” konulu çalıştay düzenlenmiştir.

Ülkemizde, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen Marmaray-Metro, Avrasya Tüneli Projesi, DSİ Baraj Projeleri ve TKİ Kömür Rezerv Sahalarına yönelik çalışmalar, hızlı tren projeleri ile Ilısu Barajı ve HES Projeleri, Tanap Doğalgaz Boru Hattı Projesi gibi kamu yatırım çalışmalarında kurtarma kazılarıyla açığa çıkarılan arkeolojik alanlardaki kültür varlıklarına yönelik bilimsel çalışmalar Bakanlığımızca sürdürülmektedir.

Bu kapsamda Milas Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya Muğla İli sınırları içerisinde bulunan müze ve koruma bölge kurulu müdürleri ve uzman personel ile bu bölgede faaliyet gösteren kazı başkanlıkları ve kazı ekip üyelerince de izleyici olarak katılım sağlanmıştır.

Çalıştayın 1. oturumunda, kamu yatırım alanlarında devam eden arkeolojik kazılar ve bu kazılar neticesinde ortaya çıkan kültür varlıklarının kurtarılması ve uzun vadeli korunmasına ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ilgili müze müdürleri, bilim adamları, TANAP temsilcisi ve arkeologlar derneği başkanı tarafından konuya ilişkin görüş ve önerileri içeren sunumlar yapıldı.

Çalıştayın öğleden sonra gerçekleştirilen 2. Oturumunda ise yapılan sunumlar ve değerlendirmelere dayanılarak 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlıklarının bulunduğu alanlarda yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek her türlü yatırım faaliyetinin planlama ve uygulama aşaması ile sonrasında yapılması gerekli iş ve işlemlere yönelik hususlar belirlenerek makama sunulmak üzere çalıştay sonuç raporu hazırlanmıştır.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen yatırım çalışmaları kapsamında ortaya çıkan kültür varlıklarının kurtarılması ve korunması çalıştayı
 
 
Çalıştayın raporunun hazırlanması