KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gümüşhane Müzesi Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Olarak İkizevler Etnografya Müzesi'ni Kullanacaktır

Gümüşhane Müzesi Müdürlüğü kurulması ihtiyacı doğrultusunda 04/06/2015 tarih ve 29376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Gümüşhane Müzesi Müdürlüğü’nün, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve Bakanlığımıza tahsisli İkizevler Etnografya Müzesi binasında hizmet vermesi Müsteşarlık Makamı’nın 29/07/2016 tarih ve 138053 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

Kamuoyuna duyurulur.