KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amasya İli, Taşova İlçesi, Dörtyol Köyü Camii’nin Ahşap Minberinin Çalınan Taç Kısmı

 
Eserin Adı: Minberin Taç Kısmı
Eserin Cinsi: Ceviz
Dönemi: Osmanlı / 1280
Tanımı: Yuvarlak kemerli kapı açıklığı üzerinde delik işi kıvrık dal süslemesi ile oluşturulmuş sivri kemerli çerçevenin alınlığında, üç satır “Amele Ali Levlake levlak, lema halaktu’l-eflak sene 1280” yazılıdır.