KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Museum With No Frontiers Sharing History: Sınırlar Ötesi Müze

Uluslararası anlamda dünya kültürel mirasının ortak paylaşımını hedefleyen ve kâr amacı gütmeyen bir sanal müze projesi olan Sınırlar Ötesi Müze’nin (Museum with No Frontiers, MWNF), kültürlerarası diyaloğu geliştirme ve ülkelerin ortak kültürel mirasını tanıtmayı amaçlayan projesine Genel Müdürlüğümüzce katılım sağlanmaktadır. (http://www.museumwnf.org/thematicgallery/index.php)