KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Haziran Ayında Yerinde Gerçekleştirdiği Kurul Toplantıları

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, Aizanoi Antik Kentinde ve Kentsel Arkeolojik Sit sınırları içinde yer alan tarihi Roma Köprüsüne yönelik hazırlanan revize restorasyon projesi ile ilgili olarak 14.06.2016 tarihinde yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundular. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise  Roma köprüsünün yapısal durum analizini ve yapılması öngörülen müdahalelerin yapıya etkisini içeren statik raporla birlikte  üç boyutlu model çalışmalarının da koruma bölge kuruluna iletilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, Aizanoi Antik Kenti