KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TBMM Şeref Holü’nde “Geçmişten Günümüze Tutanak Belge Ve Materyalleri” Adlı Sergi Açıldı

“Geçmişten Günümüze Tutanak Belge ve Materyalleri” başlıklı sergi 13 Haziran 2016 tarihinde, TBMM Şeref Holü’nde teşhire açılmıştır. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’ın açılışını yaptığı sergide Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayân’dan günümüze kadar 140 yıllık tutanak tarihinde gün ışığına çıkmamış belgeler ile stenografinin Parlamentomuza girdiği dönemler ortaya konularak daktilonun icat olmasının ardından Parlamentomuzda ve tutanak hizmetlerinde stenograflarca ne zaman kullanılmaya başlandığı ne gibi yöntemler uygulandığı, zabit kâtiplerinin ilk stenografi eğitimini ne zaman aldığı gibi soruların cevabı örnekler eşliğinde verilmeye, bilinmeyen tarihler belirlenmeye çalışılacaktır.
 
Bakanlığımıza bağlı  Cumhuriyet Müzesi, Etnoğrafya Müzesi denetiminde olan Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi denetiminde olan Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi’ne ait eserler ile Milli Saraylar’dan eserler teşhir edilmektedir.
 
Sergide, aralarında stenografinin parlamentoya girişinin ilk belgesi olan 3 Ocak 1877 tarihinde II. Abdülhamit tarafından onaylanan Sadaret Tezkeresi, steno ile yazılmış İstiklal Marşı, Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan'dan ilk tutanaklar, tarihi hokka takımları, daktilolar, kayıt ve deşifre cihazlarının da yer aldığı çok sayıda belge ve materyal yer almaktadır.
 
Geçmişten Günümüze Tutanak Belge ve Materyalleri Sergisi bu anlamda ülkemizde yapılan ilk sergi olma özelliğinde olup sergiyi 19 Haziran 2016 tarihine kadar TBMM Şeref Holü’nde görmek mümkün olabilecektir.