KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Müze ve Matematik

İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilköğretim 3. sınıftan  6. sınıfa kadar toplam 1510 öğrenciye "Müze ve Matematik" konulu uygulamalı eğitim çalışması düzenlenmiştir.
Söz konusu çalışmada öğrenciler müzelerdeki eserler hakkında bilgi alırken kitapçık çalışmaları ile eser bilgileri hakkında boşluk doldurma ve eserleri matematik ile ilişkilendirerek eğlenceli ve eğitici bir biçimde problem çözümlemeleri yapmışlardır.