KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Birim Fiyatları, Rayiçler, Analizler, Yardımcı Analizler, Genel Tarifler, Elektrik İmalatları Birim Fiyatları ve Teknik Şartnameleri