KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Tamamlandı

Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü faaliyetlerinden olan Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nun 38’ncisi, 27 Mayıs 2016 tarihinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde yapılan kapanış konuşmalarıyla tamamlandı.
 
23-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi/Edirne’de düzenlenen sempozyum süresince, Ülkemizde 2015 yılında Bakanlığımız izni ile Türk ve yabancı bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu çalışmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalışmalara ilişkin bildiriler sunuldu.
 
Sempozyumda, beş gün boyunca, dört ayrı salonda, 360’a yakın bildiri sunuldu.
 
Bakanlığımızca, 1979 yılından beri her yıl kesintisiz gerçekleştirilen ve uluslararası düzeyde de ilgiyle takip edilen sempozyum, 1979-2003 yılları arasında Ankara dışında İstanbul, İzmir (2 kez) ve Çanakkale’de gerçekleştirilirken, 2004 yılından itibaren bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü bulunan Üniversitelerle birlikte farklı illerde düzenlenmeye başlandı.
 
Bu kapsamda, 2004’te Selçuk Üniversitesi/Konya, 2005’te Akdeniz Üniversitesi/Antalya, 2006’da Onsekiz Mart Üniversitesi/Çanakkale, 2007’de Kocaeli Üniversitesi, 2008’de Ankara Üniversitesi/DTCF ve 2009’da Pamukkale Üniversitesi/Denizli, sempozyuma ev sahipliği yaptı.
 
Sempozyum, 2010 yılında da Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın desteğiyle İstanbul’da, 2011 yılında İnönü Üniversitesi ile birlikte Malatya’da, 2012 yılında Hitit Üniversitesi ile birlikte Çorum’da, 2013 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile birlikte Muğla’da düzenlendi. 2014 yılı sempozyumu ise Bakanlığımızca, Gaziantep’te düzenlenirken, 2015 yılında Atatürk Üniversitesi ile birlikte Erzurum’da düzenlendi.
 
Sempozyum süresince Balkan Kongre Merkezi’nde Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir ve Mersin’den olmak üzere 5 İlden, arkeoloji konusunda çalışan bilimsel kuruluş, yayınevi ile kültür varlıklarının korunmasına ilişkin çalışma yürüten toplam 19 şirket, STK, kurum ve kuruluşa ait tanıtım ve satış standı da açıldı.
 
Sempozyumun ardından 28 Mayıs 2016 Cumartesi günü, sempozyum katılımcılarıyla birlikte Edirne Yeni Saray Kazı Alanı ve Saray İçi, Av Köşkü, Hıdırlık Tabyası, Karaağaç, Lalapaşa II Dolmeni ile kent içinde Muradiye Cami, Büyük Sinagog, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Selimiye Cami, Türk İslâm Eserleri Müzesi, Rüstem Paşa Kervansarayı, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami ve Makedonya Kulesi’ne gezi düzenlendi.
 
Her yıl, bir önceki yılın sempozyumunda sunulan bildiriler 6 cilt halinde Bakanlığımızca bildiri kitabı olarak basılmakta olup ayrıca sunulan bildiriler Bakanlığımızın; http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44758/e-kitap.html adresinden de yayımlanmaktadır.
 
 
II. Murat Camii

 

Lalapaşa II Dolmeni

 

Hıdırlık tabyası