KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mardin Müzesi Europa Nostra Jüri Özel Ödülüne Layık Görüldü

Avrupa’da  Kültürel Miras alanında verilen ve dünyada en prestijli ödüller arasında gösterilen Europa Nostra "Avrupa Kültürel Miras Ödüllerinden " öğretim, eğitim ve farkındalık artırma" alanında Mardin Müzesi Müdürlüğünün ‘Müzeler Yaşamları Değiştirebilir’ adlı eğitim programı Jüri Özel Ödülü' aldı. Jüri özellikle, Mardin müzesinin kültürel mirasın korunmasına ilişkin yapmış olduğu çalışmaları takdir ederek ve Mardin’in kültürel mirasına duyulan hassasiyeti ileriye taşıdığı ve gençleri bunun içerisine dahil ettiği için tebriklerini ayrıca sundu.
Avrupa Kültürel Miras Kuruluşları Federasyonu olan Europa Nostra’nın 1978 yılından beri Avrupa'daki en iyi kültürel miras uygulamalarını öne çıkarmayı hedefleyerek "Koruma", "araştırma ve sayısallaştırma", "özel hizmet", "öğretim, eğitim ve farkındalık artırma" alanlarında verdiği ödüllerin töreni, 24 Mayıs 2016'da İspanya'nın Madrid şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Kültürel Miras Kongresinde, ödüller ve sertifikaları ilgililere teslim edildi.
Mardin Müzesi, Müze eğitimi çalışmaları ile çocuklarda, gözlem, mantık, yaratıcılık, bilim, sanat ve estetik olguları içinde eleştirel düşünme becerisi, hayal gücü ve keşif eğilimlerini geliştirerek kültürel mirasını tanıyan, koruyan ve yaşatan; farklılıklara saygı gösteren, demokrasi bilinci edinmiş, paylaşımcı, ulusal ve küresel problemlere yenilikçi, sağduyulu çözümler üretebilen, bilime değer veren müze kültürlü nesillerin yetişmesi için 6 yıldır çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.
Mardin Müzesi Müdürlüğünün Müzeler Yaşamları Değiştirebilir adlı projesi ile müze eğitim etkinliklerini 10-13, 13-16 ve 16 yaş üzeri olacak şekilde farklı gelişen(engelli) bireyleri de kapsayarak bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılmasını; bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılmasını; atölye/laboratuvar çalışmalarını geliştirerek, sergiler,  konserler, konferanslar, sinema, tiyatro ve sirk gösterimleri gibi etkinlikler gerçekleştirip daha önce müzeye gitmemiş, müze ziyaretçisi olmayan geniş bir kitlenin aktif müze kullanıcısı olması sağlamıştır. Müze, ziyaretçi ve çevrenin beklentilerine cevap verecek şekilde işlevlendirilerek din ve inanç sistemi, ticaret, sosyal yaşam, güç-iktidar ve beslenme konuları ile öğrenen ve öğreten müzecilik anlayışıyla tematik sergileme yapılmış, ziyaretçi ile müze arasındaki bağı güçlendirmek için yeni iletişim ağları oluşturulmuş; yürüttüğü müze eğitimi programları ile toplumu müzeye yaklaştırarak somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları devam etmektedir.
Mardin Müzesi, 7 Kasım 2014 tarihinde 14’üncüsü Sydney’de düzenlenen, 17 ülkeden 76 müzenin 96 projesinin katıldığı Uluslararası Tasarım İletişim Ödülleri yarışmasında müzelerin halkın ilgisini çekmeye yönelik iletişim çalışmaları için değişik dallarda her yıl verilen Uluslararası Tasarım İletişim Ödülleri’nde (IDCA) müze eğitimi çalışmaları ve Arkeoparkı ile “Gençlere Yönelik En İyi Program” dalında dünya birincisi olarak Altın Ödül almıştı.
 
  • MardinEuropaNostraÖdül01
  • MardinEuropaNostraÖdül02
  • MardinEuropaNostraÖdül03
  • MardinEuropaNostraÖdül04
  • MardinEuropaNostraÖdül05