KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş Müzesi Müdürlüğü Eğitim Çalışmaları

Kahramanmaraş Müzesi'nde kültür varlıklarının korunması ve tanıtılması amacıyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.
  • Kahramanmaraşmüzeeğitim01.jpg
  • Kahramanmaraşmüzeeğitim02.jpg
  • Kahramanmaraşmüzeeğitim03.jpg
  • Kahramanmaraşmüzeeğitim04.jpg
  • Kahramanmaraşmüzeeğitim05.jpg