KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Başladı

Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü faaliyetlerinden olan Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nun 38’ncisi Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde yapılan açılış töreniyle başladı. 
23-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi/Edirne’de sürdürülmekte olan sempozyum süresince, Ülkemizde 2015 yılında Bakanlığımız izni ile Türk ve yabancı bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu çalışmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalışmalara ilişkin bildiriler sunulacaktır. 
Sempozyumda, hafta boyunca dört ayrı salonda, 202 kazı, 101 araştırma ve 55 arkeometri çalışması olmak üzere toplam 358 bildiri sunulacaktır. 
Bakanlığımızca, 1979 yılından beri her yıl kesintisiz gerçekleştirilen sempozyum, arkeoloji alanında uluslararası düzeyde gerçekleştirilen önemli bilimsel bir faaliyettir. 1979-2003 yılları arasında Ankara dışında İstanbul, İzmir (2 kez) ve Çanakkale’de düzenlenen sempozyum, 2004 yılından itibaren bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü bulunan Üniversitelerle birlikte farklı illerde düzenlenmeye başlanmıştır. 
Bu kapsamda, 2004’de Selçuk Üniversitesi/Konya, 2005’de Akdeniz Üniversitesi/Antalya, 2006’da Onsekiz Mart Üniversitesi/Çanakkale, 2007’de Kocaeli Üniversitesi, 2008’de Ankara Üniversitesi/DTCF ve 2009’da Pamukkale Üniversitesi/Denizli, sempozyuma ev sahipliği yapmıştır. Sempozyum, 2010 yılında da Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın desteğiyle İstanbul’da, 2011 yılında İnönü Üniversitesi ile birlikte Malatya’da, 2012 yılında Hitit Üniversitesi ile birlikte Çorum’da, 2013 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile birlikte Muğla’da düzenlenmiştir. 2014 yılı sempozyumu ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gaziantep’te düzenlenmiştir. 2015 yılında yine Üniversiteler ile birlikte yapılmaya başlayarak, Atatürk Üniversitesi ile birlikte Erzurum’da düzenlenmiştir. 
Sempozyum süresince Balkan Kongre Merkezi’nde çeşitli illerden, arkeoloji konusunda çalışan bilimsel kuruluş, yayınevi ile kültür varlıklarının korunmasına ilişkin çalışma yürüten toplam 19 kurum ve kuruluşa ait tanıtım ve satış standı açılmıştır. 
Her yıl, bir önceki yılın sempozyumunda sunulan bildiriler 6 cilt halinde Bakanlığımızca bildiri kitabı olarak basılmakta olup ayrıca sunulan bildiriler internet ortamında da yayımlanmaktadır. 
Sempozyum bilgilerine ve programına; Trakya Üniversitesi web sayfası ve Bakanlığımızın; 
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,160907/38-uluslararasi-kazi-arastirma-ve-arkeometri-sempozyumu.html adresinden ulaşılabilmektedir.