KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gümüşhane Müzesi 3 Gün Süre İle Geçici Olarak Kapalı Olacaktır

Gümüşhane Müzesi Müdürlüğü binası ahşap ağırlıklı bir bina olması nedeni ile belli aralıklarla ilaçlanması gerekmektedir. Bu nedenle, yapılacak ilaçlamanın insan sağlığına zararlı olması ve ilaçlamanın etkili olabilmesi amacıyla 15-17 Mayıs 2016 tarihleri arasında 3 gün süre ile ziyarete kapalı olacaktır.
 
İlgililere duyurulur.