KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya’da “Likya Yolu Çalıştayı” Geniş Katılımla Gerçekleştirildi

Antalya ve Muğla İlleri sınırları içerisinde yer alan Antik Likya Kentlerini birbirine bağlayan yol güzergahlarının 2863 sayılı Kanun kapsamında tespiti ve bu tespitler sonucunda belirlenecek güzergahlara ilişkin yapılacak çalışmaların daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesi amacıyla Antalya İli’nde 17.04.2016 tarihinde  geniş katılımlı “Likya Yolu Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya Bakanlığımız Merkez ve taşra teşkilatları ile alanda yüzey araştırması ve çalışmaları bulunan öğretim üyeleri, ilgili Koruma Bölge Kurulu Başkanları ve yerel yönetim temsilcileri ile ilgili dernek ve oda temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır. 

Çalıştayda katılımcılar tarafından; Likya Yolu üzerinde bulunan tescilli kültür varlıklarının korunması ve bakım-onarımının sağlanması, alanda 2863 sayılı Kanun kapsamında gerekli olan tespit ve tescil çalışmalarının tamamlanması, öneri yürüyüş güzergahlarının belirlenmesi, Likya Yolunun turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve tanıtma çalışmalarına yönelik projeler geliştirilmesi konularına ilişkin görüş ve öneriler aktarılmıştır.