KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya’da Likya Yolu Çalıştayı Gerçekleştirilecektir

Antalya ve Muğla İlleri sınırları içerisinde yer alan Antik Likya Kentlerini birbirine bağlayan yol güzergahlarının 2863 sayılı Kanun kapsamında tespiti ve bu tespitler sonucunda yeniden belirlenmesine ilişkin yapılacak çalışmaların daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesi amacıyla Antalya İli’nde 17.04.2016 tarihinde “Likya Yolu Çalıştayı” gerçekleştirilecektir.
 
Yapılacak çalıştayda mevcut rotaya ilişkin yaşanan sorunlar ile bu sorunların giderilmesi, öneri rotaların belirlenmesi, alanda 2863 sayılı Kanun kapsamında gerekli olan tespit ve tescil çalışmalarının tamamlanması ile alanda yürütülmesi planlanan projelere yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilmesi planlanmaktadır.
 
Anılan çalıştaya, Bakanlığımız Merkez ve taşra teşkilatları ile alanda yüzey araştırması ve çalışmaları bulunan öğretim üyeleri, ilgili Koruma Bölge Kurulu Başkanları, yerel yönetim temsilcileri, ilgili dernek ve oda temsilcileri tarafından katılım sağlanacaktır.