KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve II. Uluslararası Müzecilik Çalıştayı Antalya’da Başladı

Genel Müdürlüğümüzce 11-18 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenen “25.Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu, 2.Uluslararası Müzecilik Çalıştayı ve Birim Amirleri Toplantısı” Antalya’da başladı.
 
Söz konusu etkinlik kapsamında, 11-13 Nisan 2016 tarihinde müzecilik hizmetine yönelik uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği Ankara Üniversitesi ile koordineli olarak gerçekleştirilen eğitim amaçlı “Müzecilik Çalıştayı”  ile 14-15 Nisan 2016 tarihleri arasında Müze Müdürlükleri tarafından yapılan kurtarma kazılarına ilişkin bildirilerin sunulduğu sempozyum gerçekleştirilecek.
 
16-17 Nisan 2016 tarihleri arasında ise Bakanlığımıza bağlı Müze Müdürleri,  Laboratuvar Müdürleri, Rölöve ve Anıtlar Müdürleri ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlerinin katılımıyla müşterek sorun ve çözüm önerilerinin görüşüleceği bir toplantı da bahse konu organizasyon kapsamında gerçekleştirilecek.
 
Bakanlığımız Merkez ve taşra teşkilatlarından toplam 400 kişinin katıldığı organizasyona ABD, İngiltere, Avusturya ve Ülkemizden çok sayıda bilim insanın tarafından katılım sağlanıyor.
 
Açılış töreni saygı duruşu
 
Açılış töreni
 

Genel Müdürümüz Sayın Abdullah KOCAPINAR’ın açılış konuşması