KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet İçi Eğitim

Genel Müdürlüğümüz ile Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından 4-5 Nisan 2016 tarihinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Murat KARASU tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili alt mevzuatı kapsamında yapılan hizmet içi eğitime;
4 Nisan 2016 tarihinde; Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep ve İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerinden,
5 Nisan 2016 tarihinde; Edirne, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerinden  6’şar personel katılmış olup, söz konusu hizmet içi eğitim başarı ile gerçekleştirilmiştir.