KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ve Kurul Müdürlükleri Hizmet İçi Eğitim Semineri

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ve Kurul Müdürlüklerinin Çalışmalarında bugüne kadar uygulamada ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi, karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve çalışmaların yönlendirilmesi, çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi ve kurullar arasında koordinasyon ile eşgüdümün sağlanması amacıyla düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin ilki 17-20 Mart tarihleri arasında Nevşehir’ de gerçekleştirilmektedir.

Koruma Kurulları ve Koruma Kurulu Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen başarılı koruma uygulamaları yerinde anlatılarak bu çerçevede ortak bir dil oluşturulması hedeflenmektedir.

Seminer programında konular 9 başlık altında ele alınmıştır. Daha önce Koruma Bölge Kurulu ve Kurul Müdürlüklerine Yönelik olarak yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinden farklı olarak bu seneki seminerlerde kurumsal hizmet kalitesini arttırmaya yönelik programlarda yer almaktadır.

21. yüzyılda diğer birçok kavram ile birlikte kamu yönetimi anlayışı da değişmeye başlamıştır. Kurumsal olarak bu değişime ayak uydurmak ve katkıda bulunmak adına yenilenmek ve iletişim konularında personelimizin eğitimi bakanlığımız stratejik planı açısından bakıldığında çok büyük önem arz etmektedir.