KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kazı Başkanları 2. Bilgi Paylaşımı Toplantısı Antalya'da Gerçekleştirildi

Bakanlar Kurulu Kararı ve Bakanlığımız izinleri ile kazı çalışmaları yürüten Türk kazı başkanlarına yönelik olarak 2014 yılında gerçekleştirilen “Kazı Başkanları Bilgi Paylaşımı Toplantısı”nın ikincisi 16 Mart 2016 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi.
 
Toplantıya, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden yetkililerin yanı sıra, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, Antalya, Eskişehir, Muğla, Aydın, Kahramanmaraş, İzmir, Çanakkale ve Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri yetkilileri ve ülkemiz çapında Bakanlar Kurulu Kararıyla kazı çalışmaları yürüten Türk kazı başkanları ile müze başkanlığında yürütülen kazıların bilimsel danışmanlarından 140 dolayında akademisyen ve Bakanlık Yetkilisi katıldı.
 
Toplantı kapsamında, yeniden güncellenen Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge çerçevesindeki sunum ve değerlendirmeler ile ören yeri çevre düzenlemeleri, emlak katkı paylarının kullanımı, kazı çalışmalarındaki mali kaynaklar konusunda bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunuldu.
Aynı toplantının benzerinin ise yabancı kazı başkanlarına yönelik olarak Mayıs ayının son haftasında 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu sırasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.