KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kazı Başkanları 2. Bilgi Paylaşımı Toplantısı Antalya’da Gerçekleştirilecek

Bakanlar Kurulu Kararı ve Bakanlığımız izinleri ile  kazı çalışmaları yürüten Türk kazı başkanlarına yönelik olarak 13-15 Mart 2014 tarihleri arasında Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge kapsamında Antalya’da “Kazı Başkanları Bilgi Paylaşımı Toplantısı” gerçekleştirilmişti.
Söz konusu yönergede yapılan değişiklikler ile birlikte kazı çalışmalarında mali kaynakların kullanımı gibi konularda tüm Türk kazı başkanlarının katılacağı “Kazı Başkanları Bilgi Paylaşımı Toplantısı”nın ikincisi, 16 Mart 2016 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecektir.
Söz konusu toplantıya ülkemiz çapında Bakanlar Kurulu Kararıyla kazı çalışmaları yürüten Türk kazı başkanları katılacak olup, yabancı kazı başkanlarına yönelik benzer bir toplantının ise Mayıs ayının son haftasında 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu sırasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 
 
13-15 Mart 2014 Kazı Başkanları 1. Bilgi Paylaşımı Toplantısı-Antalya