KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Müzesi Konferansları "Kadın ve Arkeoloji"

İzmir Müzesi  Konferansları adı altında Müze Konferans Salonunda 8 Mart 2016 saat 13:15’te Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Protohistorya Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Özlem ÇEVİK’ in ‘Türkiye Arkeolojisinde Kadınlar’; Klaros Kazı Başkanı Prof.Dr.Nuran ŞAHİN’ in ‘Dünden Bugüne Anadoluda Kadın’ ve Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Arş.Gör.Gözde ŞAKAR’ ın ‘Smyrna’nın Kadınları’ adlı konferansları olacaktır.