KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kazı Çalışmalarında Sürpriz Buluntulara Rastlandı

Aydın İli, Efeler İlçesi, Köprülü Mahallesi’nde Tralleis Antik Kenti III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde Aydın Müzesi Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında oluşan bir çökme sonucunda moloz taşlardan örülü tonozlu bir mezar odası açığa çıkarıldı.
Aydın Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca, söz konusu mezar odasına, mezarın kuzeybatı yönünde yer alan dromosundan girilmesi planlanmıştır. Ancak, bu alanda yapılan kazı çalışmalarında dromosun önünün daha geç bir dönemde kapatıldığının belirlenmesi üzerine çökmenin meydana geldiği, boşluktan girilerek, kazı ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu çalışmalarda, moloz taşlardan örülerek inşa edilmiş tonozlu tek odalı mezar yapısının içerisinde kuzey, güney ve doğu yönlerinde olmak üzere üç adet sanduka tespit edilmiştir. Mezar odasının iç duvarları, sandukaların iç ve dış kısımları ile sandukaların ve koridor zemininin kireç harcı ile sıvalı olduğu ve üzerinde pembe tonlarında yer yer boya izlerinin bulunduğu görülmüştür.
Gerçekleştirilen kazı çalışmalarında M.Ö. I. Yüzyıl - M.S. I. Yüzyıl arasında yoğun olarak kullanım gördüğü tespit edilmiştir. Mezar yapısı içerisinde, pişmiş topraktan yapılmış kremasyon kapları, unguentariumlar, figürlü kandiller, ünik bir mask ile bronzdan yapılmış strigilis vb. olmak üzere toplamda 37 adet eser ele geçirilmiştir.
Aydın Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca Geç Helenisik Erken Roma Dönemine tarihlendirilen eserlerin temizlik ve konservasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra müze koleksiyonlarına dâhil edilecektir.
 
 
Mezar Odası
 
 
Mezar Buluntuları
 
 
Kazı Çalışmalarından Sonra Mezar Odasının Son Hali
 
 
Mezar Odasında Bulunan Kandiller ve Mask