KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

90. Amerika Birleşik Devletleri’nden İade Edilen Kültür Varlıkları

Ülkemiz kökenli bazı kültür varlıkları, bir Amerikan vatandaşı tarafından Vaşington Kültür ve Tanıtma Ataşeliğine teslim edilmiştir.
 
Roma Dönemine ait 4 adet mimari parçanın, 7 adet mermer yer döşeme parçasının, 1 adet mozaik parçasının (3 adet tessera) ve 2 adet Selçuklu Dönemi sırlı kaide parçasının oluşturduğu eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde muhafaza edilmektedir.