KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

88. İsviçre’den gönüllü iade alınan kültür varlıkları (10 Adet) (2015)

Ülkemiz kökenli bazı kültür varlıkları, bir İsviçre vatandaşı tarafından Zürich Kültür ve Tanıtma Ataşeliğimize posta yoluyla gönderilmiştir.
 
Söz konusu eserler Roma ve Geç Roma dönemine ait seramik ve mimari parçalardan oluşmakta olup 10 adettir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünde muhafaza edilmektedir.