KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6. Çorum Kazı Ve Araştırmalar Sempozyumu

Çorum Müzesi Müdürlüğünce düzenlenen ve Çorum ili sınırları içerisindeki Bakanlar Kurulu kararıyla devam eden 5 adet arkeolojik kazı, Çorum Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütülen kurtarma kazıları ve araştırmaları ile müzecilik çalışmalarının bildiriler halinde sunulacağı “6. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu” 18-19 Aralık 2015 tarihleri arasında Çorum Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
Değişik üniversitelerden yerli ve yabancı bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan söz konusu sempozyumda 6 oturum halinde 18 bildiri sunulacaktır.