KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karaman’daki Anıt Mezar Gün Yüzüne Çıkartıldı

Karaman İl merkezine 50 km mesafede, Karadağ’ın kuzeyinde yer alan Madenşehri Köyünde, Karaman Müzesi Müdürlüğünce gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Anıt mezarın piramidal podyumu tamamıyla gün yüzüne çıkarıldı.
Bölgede tek örneğe sahip bu yapının, ikinci bir üst katının da olduğu tespit edildi. Karaman Müzesi Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Anıt mezarın doğu cephesinde aynı aks ve kod üzerinde ikinci bir yapıyla karşılaşıldı. Podyumlu Tapınak Mezar olduğu tespit edilen Tapınak ve Anıt Mezar M.S. 3. yüzyıla tarihlendirilmekte olup bu yapı Karaman İl sınırları içerisinde gün yüzüne çıkarılan ilk tapınak olma özelliğini taşımaktadır. 
Söz konusu yapı, Karadağ’da “Binbir Kilise” olarak bilinen Değle kalıntılarının bulunduğu Madenşehir ve Üçkuyu Köyünde yer almaktadır. Antik Roma kaynaklarında, Bölge “Barata” olarak isimlendirilmiş olup Lykaonia Birliği adına sikke basmış şehirlerden biri olarak bilinmektedir.  M.S. 161-169 yılları arasında Marcus Aurelius ve Lucius Verus dönemleri ile M.S. 244-249 yıllarında II. Philippus dönemlerine ait Barata basımlı sikkeler de ele geçmiştir.
Bölgenin Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi’nde Piskoposluk merkezi olarak kullanıldığı düşünülmekte olup söz konusu alanda bulunan yapı kalıntıları genel olarak M.S. 4-9. yüzyıllara tarihlendirilmektedir.
 
Anıt Mezarın çalışmalardan sonraki son hali
 
 
Anıt Mezarın çalışmalardan sonraki son hali