KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın Müzesi Müdürlüğü Etkinlikleri

Aydın Müzesi Müdürlüğünce düzenlenen 2015 yılı güz konferaslarının ilki Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Bölüm Başkanı Doç.Dr. H. Sibel ÜNALAN'ın "Anadolu'daki Türk Kütüphaneleri" adlı konferansıyla 26/11/2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.