KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Anatolia: Home of Eternity” Sergisi Açıldı

Belçika Kralının ve kraliyet ailesinin himayesinde Europalia tarafından 1969 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen ve her seferinde bir başka ülkenin konuk ülke olarak tanıtıldığı Europalia Uluslararası Sanat Festivali’ne 2015 yılında ülkemiz konuk ülke olarak katılacaktır. Ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağı düşünülen festivalin ana etkinliğini ikisi özel, yirmi yedisi Bakanlığımıza bağlı olmak üzere Türkiye’deki toplam yirmidokuz müzeden seçilen 255 eserin gösterime sunulacağı “Anatolia: Home of Eternity” sergisi oluşturmaktadır.
Brüksel’deki the Center for Fine Arts (Palais des Beaux-Arts)’da düzenlenen sergi 07 Ekim 2015–17 Ocak 2016 tarihleri arasında ziyarete açık olacaktır.
"Anatolia: Home of Eternity" sergisi, bugüne kadar yapılan en önemli arkeolojik keşiflerden biri olarak da nitelendirilen Göbeklitepe'den başlayarak Türkiye coğrafyasında varlık gösteren tüm kültürlerin bir sentezi olma özelliğini taşımaktadır. Sergide, ziyaretçilerin Anadolu'da 12.000 yıl boyunca yaşayan uygarlıkların birbirlerine aktardıkları bilgi ile deneyimi ve kısmen günümüze kadar ulaşan kültler ile ritüelleri belirli bir kurgu dâhilinde izlemeleri ve algılamaları amaçlanmıştır. Böylece insanlık tarihinin geçmişine ışık tutan Anadolu uygarlıklarının gelişimi ve coğrafi sınır gözetmeksizin toplumların birbirleriyle etkileşimi kavranarak, esasen tüm insanlığın tek bir aile olduğu gerçeği evrensel barış adına bir kez daha hatırlanmış olacaktır.
Bu sergide, prehistorik dönemden başlayarak Hitit, Urartu, Frig, Yunan, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kainat-doğa-tanrı-insan ilişkilerini vurgulayan, ritüellerde kullanılan objeler, klasik döneme ait steller, kabartma ve heykeller ile dini festivalleri anlatan kabartmalar, hac konulu eserler, kuran mahfazaları, kandiller, el yazmaları, halılar, çiniler, takılar, kaftan ve tılsımlı gömlekler ziyaretçilerin ilgisine sunulacaktır.