KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sümela Manastırının Ziyarete Kapatılması

Trabzon İli, Maçka İlçesinin Altındere (Meryemana) Vadisi içinde kayalık bir kesimde bulunan Sümela Manastırı, Trabzon'a 46 km, Maçka ilçesine 16 km uzaklıkta olup her yıl yerli ve yabancı çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilmektedir. 


Son zamanlarda Sümela Manastırı ve çevresinde ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehdit eden ve ülkemizin önemli bir kültür varlığı yapıya zarar veren kaya düşmesi olaylarının sıklıkla yaşanması nedeniyle, bölgede kayaların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırma ve güçlendirme çalışmaları başlatılmıştır. 

Söz konusu çalışmalarda; Manastıra ve çevresindeki tesislere bakan yamaçlardaki kaya düşme tehlikelerini araştırmak ve riskli bölgeleri belgelemek amacıyla işin uzmanlarınca endüstriyel dağcılık teknikleri kullanılarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yamaç güzergâhlarından inişler yapılmıştır. İnişler esnasında, halihazırda askıda duran kaya parçalarının bulunduğu, değişime uğramış kayaç yüzeylerinin tehlike arz ettiği, ormanın eteğinde uzanan kısımlarda bazı serbest bloklar ve orman döküntülerinin içinde saklı kalmış durumda irili ufaklı serbest taş parçalarının mevcut olduğu, orman içinde yamaç kıyısına yakın bulunan ancak henüz devrilmemiş ağaçların da Manastır ve ziyaretçiler için riskli olduğu ve çatlaklardan gelen yoğun su sızıntıları nedeniyle bazı yerlerde malzeme boşalmalarının olduğu belirlenmiştir.

Bu itibarla söz konusu alanda büyük ölçekli temizlik, güvenlik bariyerleri, koruyucu örtü ve güçlendirme çalışmalarının yapılabilmesi ve can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet verilmemesi ve Müze ve ören yeri ziyaretlerinde insan sağlığı ve can güvenliğinin Bakanlığın öncelikleri arasında ilk sırada yer alması sebebiyle  Manastır kompleksinin kapatılmasının uygun olacağı düşünülmüş olup, Sümela Manastırının 22.09.2015 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile ziyarete kapatılması kararı alınmıştır. 

Kapalı olduğu süre içerisinde; Sümela Manastırının en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması, uygun ziyaret ortamının sağlanması, yapının restorasyonunun gerçekleştirilerek ziyarete açılması ve ardından UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yerini almasına yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.