KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Silifke Kıyılarında 2800 Yıllık Bir Tersane Keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Mersin İli, Silifke İlçesi kıyılarında yürütülen sualtı araştırmalarında yan yana 100 kadar geminin aynı anda imal edilebildiği büyük bir antik tersanenin kalıntılarına rastlanıldı.
 
Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖNİZ ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sırasında tespit edilen kalıntıların bir bölümünün su içinde kayalara oyulduğu, bir bölümünün de doğrudan farklı mühendislik teknikleriyle su içinde inşa edildiği, bir bölümünün ise depremler sırasında denizin altında kalmış olduğu anlaşıldı. 1500 metrelik kıyı şeridine inşa edilmiş 100 kadar çekek yerinin bulunduğu tersanenin M.Ö. 8. yüzyıldan M.S. 13. yüzyıla kadar kullanıldığı düşünülüyor. Özellikle Bireme (iki sıra kürekçili) ve Trireme (üç sıra kürekçili) adıyla anılan savaş gemilerinin yapımı ya da bakımı için altyapı imkanlarına sahip bu çekek yerleri bu özellikleriyle dünyada bilinen ilk tersane olma özelliği de taşıyor.
 
Kesintisizce yaklaşık 2000 yıl kullanıldığı tahmin edilen tersane alanında bazı çekek yerlerinin birden fazla inşa edildiği, kayaya oyulan alanların bazı yerlerde duvarlarla takviye edildiği de gözlemleniyor.
 
 
Çekek Yeri
 
Çekek Yeri
 
Çekek Yeri