KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Trabzon Sümela Manastırı'nın Geçici Olarak Kapatılmasına İlişkin Açıklama

Müze ve ören yeri ziyaretlerinde insan sağlığı ve can güvenliği Bakanlığımızın öncelikleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu amaçla gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve olası risk unsurlarının tespit edildiği andan itibaren bertaraf edilmesi önem arz etmektedir. Bakanlığımızın önem atfettiği bir diğer hassasiyeti de Dünya kamuoyuna mal olmuş kültür ve tabiat varlıklarımızın hak ederek sahip olduğu müspet tanınılırlığın, ihmal veya kısa vadeli gelir teminine yönelik değerlendirmeler uğruna olumsuz yönde etkilenmemesidir.
 
Bu kapsamda Trabzon İli, Maçka İlçesi'nde bulunan Trabzon Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı Sümela Manastırı; kaya ıslahı projelendirmesine yönelik olarak halen kaya yüzeylerinde yapılan tespit ve tarama çalışmaları sonucunda ziyaretçiler için doğabilecek olası tehlikelerin önlenmesi amacıyla 22.09.2015 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçici olarak ziyarete kapatılacak olup can ve mal güvenliğinin temin edildiği uygun ziyaret ortamının sağlanması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.
 
Kamuoyuna duyurulur.