KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Knidos Kazılarında Heyecanlandıran Keşif: Antik Su Kaynağı Ve Yapıları

Muğla İli, Knidos Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı izin ve destekleri ile yürütülen kazılar kapsamında, antik kentin su kaynağı ile ilgili olduğu değerlendirilen yeni bir yapı gün yüzüne çıkarıldı. Knidos Küçük Tiyatrosuna bitişik olarak konumlandırılan ve kutsal kaynak, sarnıç ve çeşmesiyle tonozlu yapılardan oluşan yapı kompleksinin, 25 metrelik bir geçitle kutsal su kaynağına bağlandığı anlaşıldı.
Kutsal kaynak olarak düşünülen alana giden geçit boyunca küçük kesme taşlarla örülü yan duvarlar ve geçit boyunca ilerlendiğinde görülen sarkıtların dikkat çektiği yapının sonunda mağara tavanına kadar yükseltilmiş 2 sütun ve bu sütunların arkasında kaynak suyunun sızdığı küçük bir haznenin  varlığı tespit edildi.
Knidos Antik Kenti 2015 yılı kazı çalışmaları kutsal kaynak-mağara ve sarnıç-çeşme odaklı olarak devam ederken, çalışmaların Knidos Antik Kenti’nin antik su dağıtım ağına ait bilimsel verileri açığa çıkarması bekleniyor.

 

Kutsal kaynağa giden geçit

 

 

Kutsal kaynağa giden geçit sonu