KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kapalıçarşı Projelerin Onay Sürecinde Sona Yaklaşıldı

Bakanlar Kurulu’nun 2007/12893 sayılı kararı ile  belirlenen Kapalıçarşı ve Çevresi (Beyazıt-Molla-Fenari-Taya Hatun Mahalleleri) Kentsel Yenileme Alanında yer alan hanlara ilişkin  rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin  İstanbul II Numaralı  Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Koruma Kurulunda değerlendirilme süreci  tamamlanmak üzere.
 
Toplam 127 adadan oluşan 5 etaptan meydana  gelen Kapalıçarşı Yenileme Alanı Yenileme Avan ve Uygulama Projesi kapsamında Fatih Belediye Başkanlığınca 111 adaya ilişkin  rölöve, restitüsyon ve restorasyon  projesi  Koruma Kuruluna iletilmiştir.
 
Kapalıçarşı'nın üstü örtülü  kısmının da dahil olduğu 100 adaya ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile tesisat, elektrik ve mekanik projeleri  Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmuştur.
 
Bu doğrultuda  sözkonusu 100 adaya  ilişkin  restorasyon uygulamalarının başlanılmasına yönelik olarak 2863 sayılı Kanun kapsamındaki süreç tamamlanmıştır.