KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeleri 31.07.2015 Tarihinde Çerkezetmi Höyüğünde İncelemelerde Bulundu

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeniçepni Köyü’nde yer alan Çerkezçetmi Höyüğünü kapsayan I.derece  sit alanında  kazı yapılmadan toprak dolgu ile doldurularak oluşturulan kavşak çalışmasına ilişkin hazırlanan proje alanı Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerince   31.07.2015 tarihinde  yerinde incelenmiştir. Yapılan incelenmeler sonucunda alınan  kararda,   sözkonusu projede belirtilen hususular dışında herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmaması koşuluyla  proje  uygun  bulunarak uygulamaların Müze Müdürlüğü ve Belediyesi denetiminde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeniçepni Köyü, Çerkezçetmi Höyüğü, I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit Alanında Kurul üyelerince yapılan inceleme çalışmaları