KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Laodikeia Büyülemeye Devam Ediyor

Denizli’de yer alan Laodikeia Antik Kenti’ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları, Bakanlığımız ve Pamukkale Üniversitesi adına Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki geniş katılımlı bir ekiple sürdürülmektedir. 2015 yılında Laodikeia Kilisesi, Merkezi Propylon ve Stadyum Caddesi’ndeki çalışmalara devam edilmektedir. Özellikle, Stadyum Caddesi’ndeki çalışmalarda ortaya çıkartılan heykeltraşlık buluntuları dikkat çekmektedir. Kazı çalışmaları, Trajanus’a ithaf edilen çeşme önündeki meydanın ve güneyinde yer alan atriumlu mekânın kaideli heykellerle süslendiğini ortaya koymuştur. Bu heykeller MS. 4-5. yüzyıllarda yapılmış olup ele geçen çok sayıdaki heykel parçası ile 3 heykel gövdesi ve 1 heykel başı, alanda orijinalde onlarca heykelin varlığını ortaya koymaktadır.
 
Geç antik Çağ’da kente hizmet veren Vali ve üst düzeydeki yönetici memurlara ait heykeller.
 
 
Roma tanrısı Janus’a ait ikiz büst başı. Bu tanrı geçmiş ve geleceği ifade etmesi yanında kente giren ve çıkanları da denetleyen özelliği ile ortaya çıkar. Başın bir yüzü olgun, diğer yüzü ise genç yaşta ifade edilmiş olup, MS. 2. yüzyılın 2. yarısı özelliklerini yansıtmaktadır.
 
 
Kentin dokuma tanrıçası Athena Heykeli’ne ait miğferli baş. Eser, stil olarak MS. 2. yüzyılın 2. yarısına tarihlenebilir.