KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya’daki Roma Dönemi Heykelleri Müzesine Kavuştu!

Kütahya İli’nin Gediz İlçesi’nde Bizans dönemi yapısı olduğu düşünülen Debboy Köprüsü’nün ayaklarında yer alan ve 18.yüzyıl onarımında yerleştirildiği düşünülen Roma Dönemine ait tescilli 2 adet heykelin yerinden alınmasına yönelik çalışmalar, onaylı projesi doğrultusunda İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü koordinesinde 21.07.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce üç aydan daha kısa bir süre içerisinde projelendirme, koruma kurulu onayı, ihale ve uygulama süreçleri tamamlanan “iki adet heykelin çıkartılması işi” hasarsız olarak tamamlanmış ve heykeller Kütahya Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.