KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Kazılarına Ödenek Aktarımı Devam Ediyor

Üniversitelerin eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle başlayan kazı sezonuyla birlikte,  bilimsel heyetler ve Müze Müdürlüklerince 2015 yılında gerçekleştirilecek kazı çalışmalarına, Bakanlığımızca sağlanan ödeneklerin kullanılmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile Müze Müdürlüklerinin hesaplarına aktarılmasına devam ediliyor.
4 Ağustos 2015 tarihi itibariyle toplam 32 milyon lirayı bulan 2015 yılı kazı ödeneklerinin kullanımında İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile Müze Müdürlükleri harcamada yetkili kılınırken, ödeneksizlik nedeniyle başlamayan kazı çalışması bulunmamaktadır. Bakanlığımız bütçe imkânları çerçevesinde, desteklenmeye devam edilmesi öngörülen çalışmalar kapsamında 2015 yılında 160 yakın Bakanlar Kurulu Kararlı kazı yanında, Müze Müdürlüklerince de yıl içinde 200’ün üzerinde bilimsel katılımlı ya da kurtarma kazısı gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Bakanlar Kurulu kararlı kazılar, Müze Kazıları, Kurtarma Kazıları ve kamu yatırım alanlarında yapılan kazılar dahil olmak üzere 2015 yılı sonu itibariyle yaklaşık 525 arkeolojik faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
2015 yılı sonuna kadar planlanan arkeolojik kazı çalışmalarına, Bakanlığımızın bütçe imkânları çerçevesinde finansal destek sağlanmaya devam edilecektir. Ayrıca, kamu yatırım alanlarında sürdürülen kurtarma kazılarına da yatırımcı kamu kuruluşları tarafından sağlanan desteğin devam etmesi öngörülmektedir.
 
2015 yılı Arkeolojik Kazı Çalışmalarına ilişkin görüntüler