KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurul Üyelerince Silivri Rüzgar Enerji Santralinde İnceleme Yapıldı

Silivri Rüzgar Enerji Santrali Projesinin uygulama aşamasında İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları denetiminde yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan arkeolojik kalıntılar, İstanbul 1 Numaralı Koruma Bölge Kurulu Üyelerince 30.07.2015 tarihinde yerinde incelenmiştir.
Yapılan incelemeler sonucunda Kurulca, arkeolojik kalıntıların korunmasına yönelik olarak değerlendirme yapılacaktır.

 
 
 
 
Alanda 30.07.2015 tarihinde Kurul üyelerince gerçekleştirilen yerinde inceleme