KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Antiocheia Ad Cragum Kazılarından Sürpriz Medusa Başı

Antalya İli, Alanya İlçesi Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti’nde Bakanlığımız izinleri ile Nebraska Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Michael HOFF başkanlığında gerçekleştirilen 2015 yılı kazı çalışmalarında süpriz bir mitolojik medusa figürü bulundu.
Tapınak alınlığının diğer kırık parçalarına yakın şekilde bulunan ve insan ölçüsünden çok az büyük olarak işlenen eserin  tapınak alınlığının bir parçası olduğu düşünülüyor.
Yüzü iyi durumda olan Medusa’nın saçında yılanlar hala görülebilmekte olup,
tahminen M.S. 2.yüzyıl veya M.S. 3.yüzyılın başına tarihlenmektedir.
Restorasyon ve konservasyon çalışmaları süren eserin,  çalışmaların tamamlanmasından sonra Alanya Müzesi’nde sergilenmesi öngörülüyor.