KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyelerince Cafer Paşa Camiinde İncelemelerde Bulunuldu

Adana ili, Seyhan İlçesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Cafer Paşa Camisinde yapılan uygulamalar Adana Koruma Kurulu üyelerince 24.07.2015 tarihinde yerinde incelenmiştir.
1954 yılında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tecil edilen ve günümüzde temel izleri bulunan camiinin Rölöve, Restitüsyon ve Rekonstrüksiyon projeleri Adana Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2013 tarihli kararı ile uygun bulunmuştur.
Cami parsellerinin otoparka dönüştürüldüğü yönünde  basında yer alan  haberler üzerine alanda Adana Koruma Bölge Kurulu üyelerince 24.07.2015 tarihinde inceleme yapılmış ve değerlendirmeler sonucunda alınan karar ile Cafer Paşa Camii parsellerinde izinsiz yapılan yapıların kaldırılması, kalıntıların zarar görmemesi için izinsiz serilen toprak dolgunun rekonstrüksiyon uygulaması başlayıncaya kadar kalabileceği, alanın güvenliğinin sağlanması amacıyla çevresine geçici olarak tel çit yapılmasının uygun olduğu, cami parsellerinin otopark olarak kullanılmasının ilgili idarelerce engellenmesine karar verilmiştir.

Alanda yapılan kazı sonrası ortaya çıkarılan kalıntılar ve bulunan sikkeler
 
Alanda 24.07.2015 tarihinde Kurul üyelerince gerçekleştirilen yerinde inceleme