KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5225 Sayılı Kanun Kapsamında İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumelifeneri Köyü, 6 Pafta, 418 Ada, 147 Parselde Yer Alan Taşınmaz Kullandırılacaktır.