KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

85. ABD Brauer Sanat Müzesi’nden gönüllü iade alınan steller (2 adet) (2015)

Bakanlığımızın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış ülkemiz kökenli eserlerin iadesi kapsamında almış olduğu başarılı sonuçlar son yıllarda artarak devam etmektedir. Ülkemizin bu çabası neticesinde yurt dışında bulunan kişi ve kurumlar elinde bulundurdukları Türkiye kökenli eserleri kendi rızaları ile iade etmektedirler. Bu kapsamda, son olarak, ABD’nin Indiana Eyaletindeki Valparaiso Üniversitesi, Brauer Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunan Sardis Kökenli 2 adet mezar stelinin ait olduğu topraklara iadesi sağlanmıştır. Söz konusu eserler 5 Haziran 2015 Genel Müdürlüğümüz yetkilileri tarafından teslim alınarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza altına alınmıştır.