KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

86. Avusturya’dan gönüllü iade alınan boğa figürini (1 adet) (2015)

Avusturya, Viyana’dan bir şahıs tarafından kargo ile Antalya Müzesi Müdürlüğü’ne bir boğa figürini gönderilmiştir. Kargo içerisinde ayrıca Antalya Müzesi Müdürlüğü hitaplı Almanca bir not bulunmuştur. Söz konusu notta, şahsın 1963 yılında bir haftalığına geldiği Antalya’da bahse konu eseri satın aldığı ve artık eseri kendi anayurduna iade etmek istediği ifade edilmektedir.
Söz konusu eser Tunç Çağı’na (M.Ö. 3000-M.Ö. 1200) ait olup pişmiş topraktandır. Yaklaşık olarak 9 cm yüksekliğinde ve 7 cm eninde olup Antalya Müzesi Müdürlüğü’nde muhafaza edilmektedir.