KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Avrupa Devletleri Tercüme Birimleri Konferansı İzlanda’nın Başkenti Reykjavik’te Düzenlendi

Ülkemizdeki kamu kurumları arasında dil ve çeviri alanında eşgüdüm sağlanması amacıyla Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda kamu kurumlarının uzmanlık alanlarına göre kullanılan terimlerin başlıca Avrupa Birliği dillerinden en az birindeki karşılıklarıyla birlikte belirlenmesine yönelik yürütülen faaliyetler yürütülmektedir. 
 
Bu kapsamda, 15-16 Haziran 2015 tarihlerinde İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te, Avrupa Devletleri Tercüme Birimleri Konferansı (Conference of Translation Services of European States-COTSOES) düzenlenmiştir.
 
Ülkemizi Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı’nın temsil ettiği toplantıda Bakanlığımız gözlemci statüsünde yer almış olup, Genel Müdürlüğümüz temsilcisi de hazır bulunmuştur.
 
Terminoloji alanında çalışmalar yürüten bir organizasyon olan COTSOES, Avrupa ülkelerinin çeviri birimlerinin katıldığı ve bu alandaki en büyük platformlardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Toplantıda, Bakanlığımıza bağlı farklı Genel Müdürlükler bünyesinde Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen terminoloji çalışmalarından bahsedilmiştir.
 
Söz konusu faaliyetlere Genel Müdürlüğümüz “kültürel miras” başlığı altında oldukça geniş bir terminoloji listesinin hazırlanması ile katkı sağlamaktadır. Bu çalışma sonucunda Genel Müdürlüğümüz uzmanlık alanı kapsamındaki terimlerin İngilizce karşılıkları standart hale getirilmiş olacaktır.