KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

87. ABD’den iadesi sağlanan Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi’nden çalınan el yazmaları (2 Adet) (2015)

Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi’nde yapılan sayım sonucunda yerinde olmadığı tespit edilen 111 adet el yazması eserin bulunabilmesi amacıyla 2000 yılında gerekli duyurular yapılarak söz konusu eserlerin İnterpol Çalıntı Eser Veri Tabanında yayınlanması sağlanmıştır.
Bu eserlerden 5544 Demirbaş Numaralı "Lubab el İşaret ve’t-Tenbihat" ve 5545 Demirbaş Numaralı "Miftahu'l Ulum" adlı iki adet el yazmasının, ABD’deki Pennsylvania Üniversitesi, Schoenberg Koleksiyonunda olduğunun tespiti üzerine, el yazmalarının ülkemize iadesi kapsamında gerekli girişimler başlatılmıştır.
Bakanlığımızın girişimleri ve karşı tarafın uzlaşmacı tutumu sonucunda iade edilen eserler 17.06.2015 tarihinde Ankara Etnoğrafya Müzesi Müdürlüğü’nde muhafaza altına alınmıştır.
Söz konusu el yazmalarının her ikisi de Arapça kaleme alınmıştır.
"Lubab el İşaret ve’t-Tenbihat" Hicri 606 (Miladi 1209-1210) tarihlidir. Yazarı Fahreddin el Razi’dir. Felsefe ve kelama ilişkin yazılmış bir eserdir.
"Miftahu'l Ulum" Hicri 671 (Miladi 1272-1273) tarihlidir. Yazarı Ebu Ya'kub es-Sekkaki’dir. Behzat bin Ali tarafından kopyalanmış nüshasıdır. Arapça gramer konusunda yazılmış bir eserdir.
 
Miftahu'l Ulum
 
 
Lubab el İşaret ve't-Tenbihat