KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyelerince Yapılan Yerinde İnceleme Çalışmaları

Kurul üyelerince 17.06.2015 tarihinde Kadıköy İlçesi, Fenerbahçe Mahallesi,  Zühtüpaşa Mahallesindeki taşınmazda temel hafriyatı sırasında ortaya çıkan kalıntılar  yerinde incelenmiştir.
Yapılan inceleme sonrasında alınan karar ile bulunan kalıntıların tabanının ortaya çıkarılması amacıyla yeterli alan bulunduğundan geç dönemlere ait mekanların taban kalıntıları kaldırılmadan parselin güneydoğusunda kazı çalışmalarının devam ettirilmesine, olası kalıntılar nedeniyle komşu parsellerde yapılacak inşai uygulamalar öncesi Kurulumuzdan izin alınmasına karar verilmiştir.
Kadıköy, Fenerbahçe Mahallesi,  Zühtüpaşa Mahallesindeki taşınmazda  temel hafriyatı sırasında ortaya çıkan kalıntılar
 
 
Kadıköy, Fenerbahçe Mahallesi,  Zühtüpaşa Mahallesindeki taşınmazda temel hafriyatı sırasında ortaya çıkan kalıntılar